مأموریت و اهداف

• کسب رتبه نخست در زمینه تولید انواع پروفیل های اختصاصی آلومینیوم در کشور

• قرار گرفتن در جایگاه 10 شرکت برتر تولید انواع پروفیل های اختصاصی آلومینیوم در خاورمیانه

مأموریت ها

•شناسایی نیاز بازارهای مصرف داخل و كشور های هم جوار

• عرضه انواع پروفیل آلومینیوم به بازار های مصرف با لحاظ نمودن صرفه اقتصادی فرآیند، به منظور تأمین انتظارات مشتریان.

• تهیه و تأمین انواع ماشین آلات درب و پنجره از منابع داخلی و خارجی

• نصب و راه اندازی انواع ماشین آلات درب و پنجره و ارائه آموزش های لازم

• استقرار نظام های مدیریتی در مجموعه، جهت انجام بهینه مأموریت های یاد شده