مأموریت و اهداف

اهداف :
•  کسب رتبه نخست در زمینه تولید انواع پروفیل های اختصاصی آلومینیوم در کشور
•  قرار گرفتن در جایگاه 10 شرکت برتر تولید انواع پروفیل های اختصاصی آلومینیوم در خاورمیانه
مأموریت ها :
•  شناسایی نیاز بازارهای مصرف داخل و كشور های هم جوار
•  عرضه انواع پروفیل آلومینیوم به بازار های مصرف با لحاظ نمودن صرفه اقتصادی فرآیند، به منظور تأمین      
    انتظارات مشتریان                                     
•  تهیه و تأمین انواع ماشین آلات درب و پنجره از منابع داخلی و خارجی
•  نصب و راه اندازی انواع ماشین آلات درب و پنجره و ارائه آموزش های لازم
•  استقرار نظام های مدیریتی در مجموعه، جهت انجام بهینه مأموریت های یاد شده