نمایشگاه گیلان

حضور شرکت آکپا ایران

درپانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

مکان برگزاری : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی گیلان

تاریخ برگزاری : 5 الی 8 دی ماه 1397

ساعات بازدید : 15:00 الی 21:00