نمایشگاه اورمیه

 نمایشگاه ارومیه

شرکت آکپا ایران

بزرگترین تولیدکننده پروفیل آلومینیوم اختصاصی در ایران

زمان : 29 خرداد الي 1 تیر

از ساعت ۱۶ الی ۲۲

مكان : ارومیه _ پارك جنگلي _نمایشگاه بین المللی  _ سالن شماره 2 _ غرفه شرکت آکپا ایران