بازدید جناب آقای دکتر پورمحمدی استاندار محترم و محبوب آذربایجان شرقی از شرکت آکپا ایران

 

بازدید جناب آقای دکتر پورمحمدی استاندار محترم  و محبوب آذربایجان شرقی از شرکت آکپا ایران

چهارشنبه ۰۱-۱۲-۱۳۹۷
برچسب ها: